Informacja o wczasach pod gruszą

Związek Zawodowy Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A. informuje, że na wniosek z dnia 28.02.2019r , wystosowany przez organizacje związkowe działające  w spółce , Zarząd Kopalni wyraził zgodę na wypłatę części tzw. „wczasów pod gruszą’.

Warunkiem uprawniającym do otrzymania świadczenia z tytułu indywidualnego wypoczynku jest wykorzystanie minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu.

Regulamin niezwłocznie po podpisaniu  podamy do wiadomości załogi.

Pierwsze wypłaty powinny nastąpić w miesiącu sierpniu br.

 

W załączeniu skan pisma  skierowanego do Zarządu Spółki.

Zarząd ZZG