Informacja o szkoleniu.

news1W dniach 14-16.09.11r w Hotelu Secession w Łęcznej odbyło się szkolenie .Tematem szkolenia było „Sztuka dialogu-Promocja Zakładowej Organizacji Związkowej”.
W opinie naszych młodych związkowców, szkolenie to wniosło inne spojrzenie na naszą organizacje związkową. Szkolenie prowadzili trenerzy z Rady Krajowej w osobach: Katarzyna Gawryluk i Zbigniew Jężak. Koszty szkolenia zostały pokryte ze środków Unijnych pozyskanych przez Radę Krajową ZZG. W rozmowach z trenerami usłyszeliśmy iż w dotychczasowej pracy nie mieli jeszcze takiej grupy. Jest nam bardzo miło słyszeć takie pozytywne opinie na temat naszych pracowników a jednocześnie związkowców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

Wiceprzewodniczący Cichosz Zdzisław