Informacja dla Załogi

Publikujemy informacje na temat wyborów do Rady Nadzorczej ENEA S.A.