Informacja dla załogi!

news1UWAGA!

Do organizacji związkowych działając w LWB docierają informacje o próbie werbowania do pracy w weekendy przez spółki inne niż Korporacja Gwarecka. Problem na razie dotyczy jedynie osób dozoru, ale może to być „pierwsza jaskółka”.

Apelujemy o zignorowanie takich prób do czasu ustalenia przez te spółki z organizacjami związkowymi stawek wynagrodzenia za pracę w soboty i niedziele.

Podpisywanie umów o pracę na warunkach mniej korzystnych niż warunki w KG spowoduje obniżenie wyceny wartości pracy w dni ustawowo wolne od pracy i w dużym stopniu utrudni nam negocjowanie korzystnych warunków płacy w przyszłości.

Nie dajcie się skusić, długofalowo korzystniej jest odpuścić sobie pracę za stawki poniżej wartości rynkowej, niż poprzez podejmowanie pracy spowodować precedens i spadek wynagrodzeń.

Nie stajemy tym apelem w obronie KG, apelujemy jedynie o rozsądek.

Szczęść Boże.