Informacja dla Członków ZZG , Telefony do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej