Informacja

news1W dniu 16.01.2016r odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Programowa ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A. z zebraniu udział wzięło 40 Delegatów.
W Konferencji uczestniczył Przewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce Dariusz Potyrała, oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Kol. Kamil Patyra.
Przewodniczący Związku Zdzisław Cichosz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za ostatnie dwa lata, natomiast Kol. Anna Zielińska sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Podczas dyskusji poruszono wiele istotnych zagadnień dotyczących naszej kopalni .
Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem.
Dziękujemy Delegatom za przybycie i poświęcony czas.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w Galerii.

Zarząd ZZG.