Informacja

news1Zamieszczamy biuletyn Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego dotyczący aktualnej sytuacji.

Zapraszamy do lektury – tutaj.