II Barbórkowego Turnieju w Tenisie Stołowym

news1Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że jest współorganizatorem

II Barbórkowego Turnieju w Tenisie Stołowym

Termin: 18.11.2017r godz. 900
Miejsce: Szkoła Górnicza w Łęcznej- sala gimnastyczna.
Zapisy: Siedziba ZZG tel.  56-95, lub 509-313-441 Kol. Krzysztof Pinkas

Uczestnikami turnieju mogą być tylko członkowie ZZG.

Zapisy do dnia 13.11.2017r