Dywidendy

news1W dniu 27.06.2013r odbyło się Walne Zebranie Akcjonariuszy LW „Bogdanka” SA .
WZA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Treść uchwały w załączeniu.