Barbórkowy Zjazd Rodzinny 2013

news1Informacje:
– Zbiórka uczestników w Bogdance na cechowni I piętro
– Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości
– Godziny zbiórki i zjazdów podane są na listach
– osoby uczestniczące w zjeździe zabezpieczają we własnym zakresie całość ubioru łącznie z paskiem do zawieszenia lampy górniczej

Wyposażenie, które zabezpiecza Kopalnia:
– lampa górnicza bez paska
– pochłaniacz górniczy

Listy zjazdowe:
Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5