Barbórka

news18Z okazji Święta Górniczego BARBÓRKI Związek Zawodowy Górników składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w ciężkiej pracy górniczej i życiu osobistym załodze LW „Bogdanka” S.A.

„Szczęść Boże”