Bal charytatywny 2019

W ostatnią sobotę karnawału, 02 marca, Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zorganizował kolejny już Bal Charytatywny.  Tego roku wzięło w nim udział 80 par. Zebrane w czasie imprezy fundusze posłużą niepełnosprawnym dzieciom głównie pracowników naszego zakładu. Przeznaczone będą na choćby częściowe finansowanie sprzętów rehabilitacyjnych lub turnusów zdrowotnych. Podczas balu zbieraliśmy datki do skarbony ale w większości pozyskana kwota pochodzi z aukcji nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, wśród których były prace plastyczne, koszulki sportowe z podpisami zawodników, gadżety otrzymane z różnych instytucji i karnety na usługi lokalnych firm. Największą kwotę uzyskaliśmy za koszulkę reprezentacji Polski w piłce nożnej z aktualnymi autografami kadry. Bilans tegorocznej zbiórki przekroczył 17 tysięcy złotych i będzie rozdzielony między potrzebujących. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za dobrą zabawę oraz za serce i ofiarność, które pomogą niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom.