Apel!

W związku z podjęciem przez władze Powiatu Łęczyńskiego działań zmierzających w kierunku likwidacji/łączenia Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej – przedkładamy stanowczy apel przeciwko tym zamierzeniom.