XVIII Złaz Górski Górników ZZG w Polsce ISTEBNA 2010r.