WŁADZE

Skład Zarządu ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A.

 

1. Jadwiżuk Grzegorz – Przewodniczący
2. Świrszcz Jacek – Wiceprzewodniczący
3. Grygiel Bartłomiej – Wiceprzewodniczący
4. Porębski Jasrosław – Wiceprzewodniczący
5. Pondel Bartłomiej – Wiceprzewodniczący
6. Rzędzian Leszek – członek Prezydium
7. Witkowski Paweł – członek Prezydium
8. Pędzisz Sylwester – członek Zarządu
9. Ćwiczeń Paweł – członek Zarządu
10. Pelica Arkadiusz – członek Zarządu
11. Wietrzyk Robert – członek Zarządu
12. Ziółkowski Rafał – członek Zarządu
13. Reszko Arkadiusz – członek Zarządu
14. Jasielski Maciej – członek Zarządu
15. Szmuc Bogusław – członek Zarządu
16. Błaszczak Jacek – członek Zarządu
17. Ikwanty Kamil – członek Zarządu
18. Cieśluk Łukasz – członek Zarządu
19. Wójcik Marcin – członek Zarządu
20. Grzywacz Marian – członek Zarządu

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Kol. Świrszcz Jacek
Komisja Wynalazczości – Kol. Ćwirzeń Paweł

Skład Komisji Rewizyjnej ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A.

 

1. Zawrotniak Bogusz Justyna – Przewodnicząca KR
2. Jolanta Chyrża – Członek KR
3. Kurzydłowski Daniel – Członek KR
4. Cieśluk Paweł – Członek KR