Władze

Skład Zarządu ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A.

1. Cichosz Zdzisław – Przewodniczący
2. Szmuc Bogusław – Wiceprzewodniczący
3. Bodzak Ryszard – Wiceprzewodniczący
4. Jadwiżuk Grzegorz – Wiceprzewodniczący
5. Pędzisz Sylwester – członek Prezydium
6. Porębski Jarosław – członek Prezydium
7. Mazur Marek – członek Prezydium
8. Puzio Janusz – członek Zarządu
9. Klajda Mirosław – członek Zarządu
10. Grzywacz Marian – członek Zarządu
11. Toporowicz Maja – członek Zarządu
12. Cieśluk Waldemar – członek Zarządu
13. Ćwirzeń Paweł – członek Zarządu
14. Burs Grzegorz – członek Zarządu
15. Ikwanty Kamil – członek Zarządu
16. Grygiel Bartłomiej – członek Zarządu
17. Błaszczak Jacek – członek Zarządu
18. Pondel Bartłomiej – członek Zarządu
19. Wójcik Marcin – członek Zarządu
20. Witkowski Paweł – członek Zarządu
21. Zakrzewski Stanisław – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A.

1. Zielińska Anna – Przewodnicząca
2. Kozak Anna – Zastępca Przewodniczącego
3. Banach Beata – Członek Komisji
4. Pelica Arkadiusz – Członek Komisji
5. Urbański Grzegorz – Członek Komisji