news1Związek Zawodowy Górników informuje, że w dniach od 31.08.2011r do 04.09.2011r organizuje wyjazd na XIX Złaz Górski Górników ZZG w Polsce Podlesice 2011r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna: tutaj. Zapraszamy do lektury.

BRAK WOLNYCH MIEJSC.

news15Publikujemy informację dla Załogi odnośnie spotkania, które odbyło się w dniu 21.06.2011 r. pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych a Zarządem Spółki. Zapraszamy do lektury:
Informacja

news8Jak co roku ZZG organizuję Festyn Rodzinny „Lato w Rogóżnie”. Serdecznie zapraszamy!
Pełna treść ogłoszenia i wszystkie szczegóły – tutaj.

news1W związku z małym zainteresowaniem spotkaniem nowych członków nad jeziorem Rogóżno w dniu 21 maja 2011r, Związek Zawodowy Górników informuje, ze w/w spotkanie odbędzie się w innym, późniejszym terminie.

Załącznik: Odwołanie spotkania.

news9Wybrani przez załogę członkowie Rady Nadzorczej LW „Bodanka” S.A. w osobach:
– Pani Jadwiga Kalinowska i
– Pana Adama Partyki
głosowali za przyjęciem uchwały Nr 102/VII/2011 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozostawienie całości zysku za rok 2010 w Spółce z przeznaczeniem na jej rozwój.
Załącznik: Wyjaśnienie.

news15W dniu 10.05.2011r. obyło się na stołówce górniczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na którym między innymi przegłosowano uchwałę odnośnie zmian w Statucie Spółki. Pełna treść informacji: tutaj.