Związek Zawodowy Górników w Polsce LW "Bogdanka" S.A. | Oficjalna strona ZZG w Polsce LW "Bogdanka" S.A.
15256
home,paged,page-template,page-template-blog-large-image-whole-post,page-template-blog-large-image-whole-post-php,page,page-id-15256,paged-60,page-paged-60,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

news1W związku z małym zainteresowaniem spotkaniem nowych członków nad jeziorem Rogóżno w dniu 21 maja 2011r, Związek Zawodowy Górników informuje, ze w/w spotkanie odbędzie się w innym, późniejszym terminie.

Załącznik: Odwołanie spotkania.

news9Wybrani przez załogę członkowie Rady Nadzorczej LW „Bodanka” S.A. w osobach:
– Pani Jadwiga Kalinowska i
– Pana Adama Partyki
głosowali za przyjęciem uchwały Nr 102/VII/2011 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozostawienie całości zysku za rok 2010 w Spółce z przeznaczeniem na jej rozwój.
Załącznik: Wyjaśnienie.

news15W dniu 10.05.2011r. obyło się na stołówce górniczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na którym między innymi przegłosowano uchwałę odnośnie zmian w Statucie Spółki. Pełna treść informacji: tutaj.

news1Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zaprasza swoich członków związku na spotkanie w celu wręczenia legitymacji związkowych. Zaproszenie dotyczy osób, które wstąpiły w szeregi ZZG w okresie od 1 stycznia 2010 do chwili obecnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.05.2011r (sobota) o godz.1530 na Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóżnie.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 19.05.2011r.(czwartek) .
Siedziba ZZG tel. 56-95 , 56-97.

Osoby, które nie dostarczyły zdjęć prosimy o jak najszybsze ich dostarczenie do Związku Zawodowego .

news9W dniu 21.04.2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w Spółce LW Bogdanka z dwoma przedstawicielami Rady Nadzorczej, panią Jadwigą Kalinowską i panem Adamem Partyką. Tematem spotkania były uchwały jakie podjęła Rada Nadzorcza na ostatnim posiedzeniu.

Pełna treść komunikatu: tutaj.

news15Związki Zawodowe działające w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, będąc w porozumieniu, zwracają się do Państwa (Zarządzających OFE) z prośbą o spotkanie robocze w możliwie krótkim terminie.

Pełna treść pisma: tutaj.

news23Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych smacznego jajka, mokrego dyngusa załodze Kopalni „Bogdanka” składa Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

– Życzenia

news9Działając wspólnie, Zakładowe Organizacje Związkowe Spółki wzywają do niezwłocznego wycofania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w sprawie zmian w statucie Spółki z dnia 04.04.2011r. dotyczącego wykreślenia ze statutu Spółki uprawnień pracowników do wybierania i odwoływania członków jej organów tj. członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej.
Załączniki:
– Pełna treść Pisma.

news1Związki Zawodowe działające w Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zwracając się do załogi naszej Kopalni z prośbą o dobrowolną pomoc finansową przeznaczoną na leczenie ciężko chorego kolegi Wojciecha Gorala.
„Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi”
Załączniki:
– Pełna treść Apelu