W ostatnią sobotę karnawału, 02 marca, Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zorganizował kolejny już Bal Charytatywny.  Tego roku wzięło w nim udział 80 par. Zebrane w czasie imprezy fundusze posłużą niepełnosprawnym dzieciom głównie pracowników naszego zakładu. Przeznaczone będą na choćby częściowe finansowanie sprzętów rehabilitacyjnych lub turnusów zdrowotnych. Podczas balu zbieraliśmy datki do skarbony ale w większości pozyskana kwota pochodzi z aukcji nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, wśród których były prace plastyczne, koszulki sportowe z podpisami zawodników, gadżety otrzymane z różnych instytucji i karnety na usługi lokalnych firm. Największą kwotę uzyskaliśmy za koszulkę reprezentacji Polski w piłce nożnej z aktualnymi autografami kadry. Bilans tegorocznej zbiórki przekroczył 17 tysięcy złotych i będzie rozdzielony między potrzebujących. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za dobrą zabawę oraz za serce i ofiarność, które pomogą niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom.

Osoby zainteresowane zakupem szytych na miarę sortów mundurowych górniczych proszone są o składanie wniosków, wraz z kopią Dyplomu Nadania Stopnia Górniczego do Działu Zakupów (IZ) pok. nr 209. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.lw.com.pl (Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2010), lub z Działu Zakupów.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków mija 30 maja 2019r.

 

*Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 19/2010 odpłatność pracownika wynosi 33% kosztów zakupu. Przy czym dofinansowanie przez spółkę w wysokości 67% można uzyskać nie częściej niż raz na siedem lat (od kwoty dofinansowania pracownik płaci podatek na ogólnych zasadach).

 

Kliknij i pobierz wniosek.