Związek Zawodowy Górników w Polsce LW "Bogdanka" S.A. | Oficjalna strona ZZG w Polsce LW "Bogdanka" S.A.
15256
home,paged,page-template,page-template-blog-large-image-whole-post,page-template-blog-large-image-whole-post-php,page,page-id-15256,paged-3,page-paged-3,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

news1Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że jest współorganizatorem

II Barbórkowego Turnieju w Tenisie Stołowym

Termin: 18.11.2017r godz. 900
Miejsce: Szkoła Górnicza w Łęcznej- sala gimnastyczna.
Zapisy: Siedziba ZZG tel.  56-95, lub 509-313-441 Kol. Krzysztof Pinkas

Uczestnikami turnieju mogą być tylko członkowie ZZG.

Zapisy do dnia 13.11.2017r

news1Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i  kopalniach objętych ustawą – lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach.

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

Dodatkowe informacje publikowane są na stronie Ministerstwa Energii (http://www.me.gov.pl/) – pod adresem http://www.me.gov.pl/node/27679.

 

Najnowsze informacje wraz z terminami przyjmowania wniosków można znaleźć również na stronach Ministerstwa Energii pod adresem – http://www.me.gov.pl/node/27692.

 

Punkt Obsługi w Bogdance

czynny jest w stołówce górniczej w godz. otwarcia: 8-14 (pon, wt, śr, pt) zaś w czwartki: 8-18.

Została uruchomiona również infolinia (od pon do pt – w godz. 8-14) – 81 462 53 00

 

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty związane z rekompensatami z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (w tym wzór wniosku).
Wzór wniosku do wydruku – wersja PDF
Instrukcja – informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić
Plakat

Serdecznie zapraszamy na 21 Związkową Biesiadę Piwną, która odbędzie się 25 listopada 2017 r.

Zapisy na Biesiadę od dnia 26 listopada 2017 r. od godz. 6:00 w siedzibie ZZG w Bogdance. Odpłatność 35 PLN członkowie ZZG. Dofinansowanie zgodnie z regulaminem ZFŚS.

news1Związek Zawodowy Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A. informuje, że ZJAZD NA DÓŁ RODZIN odbędzie się w dniu 19.11.2017 r. (niedziela).

Zapisy w siedzibie ZZG od dnia 23.10.2017r (poniedziałek) od godz. 6:00.

Osoba zgłaszająca (tylko członek ZZG) powinien podać swoje dane kontaktowe.
Ilość miejsc ograniczona.

Przy zapisach należy podać następujące dane osoby zjeżdżającej:
1. Nazwisko i imię,
2. Pesel,
3. Seria i Numer Dowodu Osobistego.

UWAGA !!!
1. Osoby zjeżdżające muszą posiadać Dowód Osobisty celem okazania podczas badań.
2. Odzież ochronną należy zabezpieczyć we własnym zakresie.
3. Pierwszeństwo przy zapisach będą miały osoby, które nie korzystały ze zjazdów w latach 2015-2016.

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA ZJAZD!

news1SPOTKANIE PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

Zapraszamy osoby, które wstąpiły w szeregi naszego związku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do chwili obecnej.
(Zapraszamy również osoby ,które nie mogły być na ostatnim spotkaniu).
Spotkanie połączone będzie z wręczeniem legitymacji oraz drobnych upominków (gadżety).
Spotykamy się w sobotę 28.10.2017 r. o godz. 16:00 w Hotelu Secession w Łęcznej.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23.10.2017 r. (poniedziałek)
Tel. 56-95 lub 56-97.