Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi związkowca Marcina Drożdżyka, Wiecprzewodniczacego Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Górników w Polsce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.